circle-arrow_cta Created with Sketch.
 • Swelab Alfa Plus /Гематологийн 3-парт Анализатор/

  Өртөг хямд, Нарийвчлал өндөр, Хамгийн хурдан

  Хэмжих систем  нь  хамгийн  орчин  үеийн  техник  технологи  дээр тулгуурласан,  өндөр  хурдтай, программ хангамжийн  хувьд  хэрэглэхэд  энгийн.

  Онцлог тал

  • Шинжилгээг ердөө 50 сек-д нарийвчлал сайтай гаргана
  • Өнгөт мэдрэгч (Touch screen) дэлгэцтэй
  • Уусмалын хэрэглээ бусад ижил төрлийн аппаратуудын зарцуулалтаас 2~3 дахин бага
  • Шинжилгээний хариуг хэвлэх форматыг сонгох боломжтой 
  • Цусны ерөнхий шинжилгээний 20 үзүүлэлт мөн улаан эс, цагаан эс, ялтсан эсийн гистограммыг тооцоолно
  • Шинжилгээний хариуны үзүүлэлт нь хэвийн хэмжээнээс их, бага гарсан тэмдэглэгээ болон гистограммын хамт хэвлэгдэнэ
  • 50000 шинжилгээний хариуг хадгална
  • Дотоод сүлжээнд ажиллах, нэмэлт гар холбох боломжтой
  • Нэг багц уусмалаар 1000 шинжилгээ хийдэг

Техникийн тодорхойлолт:

 • RBC, WBC, PLT-ийг хэмжих зарчим: Цахилгаан дамжуулалтын арга 

 • HGB-ийг хэмжих зарчим: Фотометр, цианидгүй арга 535нм ±5нм 

 • WBC хязгаарлагч программчлагдсан: Тийм 

 • Сорьц сорох хэмжээ (ореn tube)  <90 μl 

 • Микрокапилляраар сорох хэмжээ  20 μl 

 • Урьдчилан шингэлэх аргаар 20μl (5 ml шингэлэгчид 20μl байна) 

 • LCD дэлгэц  Өнгөт, Touch дэлгэц, 7инч

 • Цагт шинжлэх сорьц: 60 

Auto Sampler:

Autosampler  загвар  нь  өдөрт  100-аас  дээш  шинжилгээ хийдэг  лабораторид  илүү  тохиромжтой. Сорьцыг автоматаар  унших  нэмэлт төхөөрөмж суурилуулсан ба өндөгний цуснаас шинжилгээ хийнэ

Өртөг хямд, Нарийвчлал өндөр, Хамгийн хурдан

Хэмжих систем  нь  хамгийн  орчин  үеийн  техник  технологи  дээр тулгуурласан,  өндөр  хурдтай, программ хангамжийн  хувьд  хэрэглэхэд  энгийн.

Онцлог тал

 • Шинжилгээг ердөө 50 сек-д нарийвчлал сайтай гаргана

 • Өнгөт мэдрэгч (Touch screen) дэлгэцтэй

 • Уусмалын хэрэглээ бусад ижил төрлийн аппаратуудын зарцуулалтаас 2~3 дахин бага

 • Шинжилгээний хариуг хэвлэх форматыг сонгох боломжтой 

 • Цусны ерөнхий шинжилгээний 20 үзүүлэлт мөн улаан эс, цагаан эс, ялтсан эсийн гистограммыг тооцоолно

 • Шинжилгээний хариуны үзүүлэлт нь хэвийн хэмжээнээс их, бага гарсан тэмдэглэгээ болон гистограммын хамт хэвлэгдэнэ

 • 50000 шинжилгээний хариуг хадгална

 • Дотоод сүлжээнд ажиллах, нэмэлт гар холбох боломжтой

 • Нэг багц уусмалаар 1000 шинжилгээ хийдэг

Техникийн тодорхойлолт:

 • RBC, WBC, PLT-ийг хэмжих зарчим: Цахилгаан дамжуулалтын арга 

 • HGB-ийг хэмжих зарчим: Фотометр, цианидгүй арга 535нм ±5нм 

 • WBC хязгаарлагч программчлагдсан: Тийм 

 • Сорьц сорох хэмжээ (ореn tube)  <90 μl 

 • Микрокапилляраар сорох хэмжээ  20 μl 

 • Урьдчилан шингэлэх аргаар 20μl (5 ml шингэлэгчид 20μl байна) 

 • LCD дэлгэц  Өнгөт, Touch дэлгэц, 7инч

 • Цагт шинжлэх сорьц: 60 

Auto Sampler:

Autosampler  загвар  нь  өдөрт  100-аас  дээш  шинжилгээ хийдэг  лабораторид  илүү  тохиромжтой. Сорьцыг автоматаар  унших  нэмэлт төхөөрөмж суурилуулсан ба өндөгний цуснаас шинжилгээ хийнэ.