circle-arrow_cta Created with Sketch.
  • Statfax-4200

    Онцлох тал Бүрэн автомат уншилт 12 секундын дотор 96 уншдаг Дулааны принтер Мэдрэгчтэй LCD дэлгэц

Ерөнхий үзүүлэлт

  • Фотометрийн нарийвчлал: 1%             

  • Микропроцессор: eZ80

  • Зурвасын өргөн: 10нм

  • Шүүлтүүр: lAD 405-700 нм

  • Скан хийх хурд: 12 секунд 96 

  • Цахилгаан тэжээл: Хувьсах 115-230Вольт, 50/60Гц,