• URIT-5380

  Онцлог талууд 34 үзүүлэлт 5 парт анализатор

  Залуу улаан эсийн төлжилтийг тодорхойлно

  RETC 4 төрлийн урвалж ашиглана

  Diluent, Sheath, Detergent, Lyse шинжилгээний өртөг зардал бага

  Бүхэл цус, биеийн шингэн болон шингэлсэн цусыг шинжилнэ

   200’000 болон түүнээс дээш шинжилгээний хариуг хадгална

   Цагт 60 шинжилгээ хийх хүчин чадалтай

  Автомат уншигч 50 сорьцын багтаамжтай

  Яаралтай шинжилгээний горимтой

   Алдааны мессеж ирдэг. Баркод уншигчтай.

Ерөнхий үзүүлэлтүүд

 • Парметр: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF, : ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%

 • Хүчин чадал: Автоматаар 50-60тест/цаг

 • Санах ойн багтаамж: 200,000 шинжилгээ цаг 

 • Алдаа: Алдааны мессежүүд

 • Дэлгэц: PC 17 инч

 • Автомат уншигч: 120 сорьцын багтаамжтай

 • Урвалжийн төрөл: Diluent, Sheath, Detergent, Lyse

 • Парт: 5 парт

 • Хэмжээ: 580мм * 750мм * 550мм