circle-arrow_cta Created with Sketch.
 • URIT-5380 Гематологийн 5 парт анализатор

URIT-5380 Татах

Онцлог талууд

 • 34 үзүүлэлт 5 парт анализатор

 • Залуу улаан эсийн төлжилтийг тодорхойлно:RETC

 • 4 төрлийн урвалж ашиглана:Diluent, Sheath, Detergent, Lyse шинжилгээний өртөг зардал бага.

 • Бүхэл цус, биеийн шингэн болон шингэлсэн цусыг шинжилнэ.

 • 200’000 болон түүнээс дээш шинжилгээний хариуг хадгална.

 • Цагт 60 шинжилгээ хийх хүчин чадалтай. 

 • Автомат уншигч 50 сорьцын багтаамжтай

 • Яаралтай шинжилгээний горимтой.

 • Алдааны мессеж ирдэг.

 • Баркод уншигчтай.

Ерөнхий үзүүлэлтүүд

 • Парметр: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF, : ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%

 • Хүчин чадал: Автоматаар 50-60тест/цаг

 • Санах ойн багтаамж: 200,000 шинжилгээ цаг 

 • Алдаа: Алдааны мессежүүд

 • Дэлгэц: PC 17 инч

 • Автомат уншигч: 120 сорьцын багтаамжтай

 • Урвалжийн төрөл: Diluent, Sheath, Detergent, Lyse

 • Парт: 5 парт

 • Хэмжээ: 580мм * 750мм * 550мм