Зөвлөх үйлчилгээ

Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ:

  • Бид инженерийн мэргэшсэн багтай бөгөөд мэргэжилтнүүдийг тогтмол чадавхижуулж байдгаараа давуу талтай.
  • Суурилуулалтын дараах сургалтууд /зураг, видео хэлбэрээр орох/ Мэдээлэл хэлбэрээр орох