• Улаан тагтай вакум

    Улаан тагтай вакум, 13*75мм 1-5мл, бүлэн идэвхжүүлэгчтэй, шилэн материал Улаан тагтай вакуум ,13*100мм 6-7мл, бүлэн идэвхжүүлэгчтэй, шилэн материал