• Цэнхэр хошуу, Шар хошуу

    Цэнхэр хошуу 1000ul 500ш/уут, Шар хошуу 200ul 1000ш/уут