Урвалж оношлуур

circle-arrow_cta Created with Sketch.

Хяналтын матерал ба нэмэлт уусмалууд

Урвалж оношлуурын нэр Тун хэмжээ
1 Dia-CaCl2 12x4 ml
2 Dia-CONT I-II 2x10x1 ml
3 Dia-IMIDAZOL 12x15 ml