Урвалж оношлуур

circle-arrow_cta Created with Sketch.

Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа /Thyroid Function/

Урвалж оношлуурын нэр Савлалтын хэмжээ
1 Free T3 (FT3) Assay Reagent Kit(CMIA) 24 tests/box
2 Free T4 (FT4) Assay Reagent Kit(CMIA) 24 tests/box
3 Thyroglobulin (TG) Assay Reagent Kit (CMIA) 24 tests/box
4 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Assay Reagent Kit(CMIA) 24 tests/box
5 Total T3 (TT3) Assay Reagent Kit(CMIA) 24 tests/box
6 Total T4 (TT4) Assay Reagent Kit(CMIA) 24 tests/box